ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

КОРИСТУВАЧАМ СЕРВІСУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТОПЕЙ" , юридична особа, створена за законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42182501, з місцезнаходженням за адресою: 02091, Україна, м. Київ, вул. Харківське шосе, 57, надалі « Виконавець », з одного боку і

фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання інформаційних послуг , надалі « Користувач », з іншого боку, що разом іменуються « Сторони », уклали цей публічний договір про надання інформаційних послуг, далі – « Договір » про наступне.

Загальні положення

 Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається між Сторонами.

Інформаційні послуги пропонуються і надаються Виконавцем Користувачу на безоплатній основі на умовах цього Договору.

Користувач прямо чи опосередковано у будь-якій формі взаємодіючи з Виконавцем приймає всі умови цього Договору і діє відповідно до них.

 Договір є укладеним з моменту першого у будь-якій формі звернення Користувача до Виконавця. Таким зверненням, втому числі, але не виключно, вважається:

перегляд Користувачем в межах користування Сервісу інформації про банківські картки, історію замовлень або продажів, про будь-які характеристики і можливості мобільного додатку Сервісу тощо;

введення Користувачем будь-яких даних у форми для он-лайн реєстрації або інші форми для звернень і введення інформації, створені за допомогою Сервісу.

Користувач не має права користуватися Сервісом, отримувати Інформаційні послуги, якщо він не згідний з умовами цього Договору або якщо він не досягнув віку, з якого виникає право вчиняти відповідні правочини, а також в інших випадках, коли цивільна дієздатність Користувача обмежена.

Визначення

Для цілей цього Договору застосовуються наступні визначення:

Сервіс – програмне забезпечення, що перебуває у власності або користуванні Виконавця, і застосовується для допомоги в проведенні безготівкових оплат Користувачами на користь Клієнтів Виконавця у вендингових торгових автоматах, продуктових магазинах, неспеціалізованих точках продажу продуктових і непродуктових товарів, оплат за надані послуги тощо.

Інформаційні послуги для Користувача (далі – «Інформаційні послуги») – забезпечення можливості реалізації безготівкових оплат через Сервіс між Користувачем і Клієнтом Виконавця з метою продажу Клієнтом Виконавця і придбання Користувачем товарів або робіт/послуг, а також у будь-який час надання Виконавцем Користувачу будь-якої інформаційної продукції.

Клієнти Виконавця – суб’єкти господарювання, що продають товари або виконують роботи/надають послуги кінцевим споживачам. Для продажу своїх товарів або робіт/послуг Клієнти Виконавця використовують Сервіс.

Користувач  є користувачем Сервісу і споживачем товарів або послуг/робіт Клієнта Виконавця.

Предмет Договору

Виконавець пропонує і зобов’язується на умовах даного Договору надати Користувачу Інформаційні послуги на безоплатній основі, а Користувач дає Виконавцю завдання надати відповідні інформаційні послуги та зобов’язується прийняти їх.

Інформаційні послуги вважаються повністю прийнятими Користувачем у момент їх фактичного отримання Користувачем через Сервіс. Факт звернення Користувача до Виконавця означає прийняття користувачем Інформаційних послуг «як є» без будь-яких зауважень та претензій.

Порядок надання Інформаційних послуг

Обсяг та зміст інформації про Користувача, що вводиться ним до системи Сервісу, визначається з урахуванням вимог функціоналу Сервісу. Рішення про надання відповідної інформації Користувач приймає самостійно з власної волі.

Користувач може отримати доступ до Сервісу через ресурси в мережі інтернет, що надають доступ до Сервісу.

Для здійснення оплати Користувач здійснює визначений Сервісом набір дій, який може включати: процес вибору послуги, Клієнта Виконавця, введення контактної та іншої необхідної інформації про себе, інші дії.

Інформація про Користувача, внесена ним до системи Сервісу, включається до баз персональних даних Виконавця і використовується відповідно до умов Договору.

Після здійснення оплати Користувач може отримувати сервісні повідомлення, що безпосередньо пов'язані з такою оплатою: деталі покупки, повідомлення про скасування продажу і/або повернення коштів тощо.

Після здійснення оплати Користувач може отримувати комерційні повідомлення: рекламу, привітання, інформацію про зміну умов роботи Сервісу тощо.

Повідомлення Користувачу можуть здійснюватися різними каналами зв’язку: смс, флеш-смс, електронна пошта, месенджери, пуш-нотифікації, дзвінки тощо.

Користувачу може надаватися доступ до іншого функціоналу Сервісу.

Виконавець забезпечує роботу Сервісу, проводить необхідні технічні роботи і вдосконалення, приймає від Користувачів звернення щодо роботи Сервісу.

Виконавець не є учасником угоди між Користувачем та Клієнтом Виконавця, а тільки надає Інформаційні послуги, що сприяють укладенню та виконанню відповідних угод.

Виконавець може на власний розсуд розвивати Сервіс чи припинити його роботу, змінювати (розширювати чи обмежувати) його функціонал, тощо. Введені Виконавцем зміни оприлюднюються у такому ж порядку, як цей Договір, і набирають чинності через три календарні дні з моменту оприлюднення. У зв’язку зі зміною умов Договору Користувач має право розірвати Договір.

Використання інформації про Користувача

Повідомлення  про обробку персональних даних

Користуючись Сервісом, в тому числі, але не виключно – для отримання інформації про постачальників товарів або робіт/послуг та інформації про товари або роботи/послуги і умови їх продажу або надання, а також оплати товарів або робіт/послуг, Користувач надає Виконавцю свої персональні дані.

Виконавець може отримувати персональні дані Користувача безпосередньо від Клієнта Виконавця в межах надання останньому інформаційних послуг. Для цього Клієнту Виконавця надається технічна можливість самостійно вводити персональні дані Користувача до системи Сервісу.

Умовами публічного договору Виконавця для Клієнтів Виконавця передбачено обов’язок останніх дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних, у разі необхідності окремо повідомляти Користувачів і отримувати згоду на обробку персональних даних, надання персональних даних Виконавцю, а також виконати інші зобов’язання щодо захисту і збереження персональних даних Користувачів.

До персональних даних Користувача належать, але не виключно:

прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;

реєстраційні дані Користувача в системі Сервісу (логін, пароль тощо);

контактні дані Користувача (телефон, e-mail, поштова адреса, місце проживання тощо);

вік, стать Користувача;

відомості про Клієнтів Виконавця і їх товари або роботи/послуги, що зацікавили Користувача;

інша інформація, що вимагається Сервісом у процесі надання Інформаційних послуг.

Виконавець  повідомляє, що надані Користувачем і Клієнтом Виконавця відомості включені до баз персональних даних, володільцем яких є Виконавець, з метою їх обробки.  

Обробка персональних даних Користувача ( будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання  і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем ) здійснюється до, під час і після надання Інформаційних послуг з метою ведення Виконавцем господарської діяльності, в тому числі – надання Інформаційних послуг, а також надання інформації Клієнтам Виконавця з метою ведення ними своєї господарської діяльності.

В межах дій з обробки персональних даних Користувача проводиться:

аналіз відомостей і створення статистичної інформації;

використання відомостей для створення і реалізації нових продуктів/сервісів;

направлення Користувачу сервісних повідомлень: деталі оплат, , повідомлення про скасування продажу і/або повернення коштів тощо:

направлення Користувачу комерційних повідомлень: реклами, привітань, інформації про зміну умов роботи Сервісу тощо;

вибір і застосування різних каналів зв’язку з Користувачем (смс, флеш-смс, електронна пошта, мессенджери, пуш-нотифікації, дзвінки тощо);

обробка інформації в інший спосіб відповідно до мети її використання.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Користувач, як суб’єкт персональних даних, має право:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Факт використання Сервісу Користувачем підтверджує, що наведене у п.п. 5.1 – 5.6 Договору повідомлення Користувачем отримане у момент укладення цього Договору і йому зрозуміле.

Згода на збір та обробку персональних даних

Шляхом використання Сервісу та/або надання власних персональних даних  Клієнту Виконавця Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду та дозвіл Виконавцю  на обробку, збір з будь-яких джерел, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення персональних даних Користувача, у тому числі конфіденційної інформації, наведеної у п. 5.3 Договору. Наведена вище інформація також може без повідомлення Користувача надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством та цим Договором.

Права і обов’язки Користувача

Користувач має право:

Отримати Інформаційні послуги у порядку, визначеному даним Договором.

Відмовитися від даного Договору направивши відповідне повідомлення Виконавцю.

Інші права Користувача (Клієнта), передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Користувач зобов’язаний:

До початку отримання Інформаційних послуг вивчити умови цього Договору, з’ясувати у Виконавця всі незрозумілі положення Договору, з’ясувати порядок та умови роботи Виконавця і надання Інформаційних послуг.

Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію про себе в межах і в спосіб, що вимагаються Сервісом.

Прийняти Інформаційні послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

На вимогу Виконавця відшкодувати йому усі фактичні витрати, необхідні для виконання Договору, в тому числі – у разі неможливості виконати Договір з вини Користувача або внаслідок непереборної сили.

Незалежно від змісту і обсягу інформації отриманої в межах надання Інформаційних послуг, самостійно додатково знайти і отримати всю необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари або роботи/послуги, що цікавлять Користувача, їх кількість, якість, асортимент, а також про Клієнта Виконавця, що їх реалізує або надає.

Приймати рішення щодо придбання відповідних товарів або оплати робіт/послуг та отримувати їх або їхній результат на підставі повної інформації самостійно отриманої безпосередньо від їх постачальника – Клієнта Виконавця. Використовувати інформацію, отриману за Договором, виключно після її уточнення і підтвердження безпосередньо у Клієнта Виконавця.

Самостійно вжити всіх заходів, необхідних для захисту свого комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, іншого майна від можливого негативного впливу внаслідок використання Сервісу та отримання Інформаційних послуг.

Не користуватися Сервісом і направити Виконавцю повідомлення про відмову від Договору у разі, якщо Користувач не згідний з умовами цього Договору.

Не копіювати, не декомпілювати, не архівувати, не накопичувати для власного використання та/або використання будь-якими третіми особами програмне забезпечення, доступ до якого надається Виконавцем в межах виконання цього Договору.

За першою вимогою Виконавця повернути або знищити будь-які наявні у Користувача носії програмного забезпечення Виконавця, їх копії.

Не розголошувати і не передавати програмне забезпечення Виконавця, його копії, декомпіляції, їх частини третім особам без письмової згоди Виконавця.

Виконати всі інші зобов’язання Користувача, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Права і обов’язки Виконавця

Виконавець має право:

Вести технічну фіксацію, в тому числі, але не виключно: фото та/або відео, та/або аудіо фіксацію спілкування із Користувачем і процесу надання Інформаційних послуг та в подальшому використовувати результати такої фіксації у спорах із Користувачем, а знеособлені результати такої фіксації – в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

При наданні Інформаційних послуг самостійно визначати обсяг необхідних заходів.

Використовувати інформацію про Користувача, в тому числі його персональні дані, відповідно до умов Договору.

У випадках, визначених законодавством, а також у разі порушення Користувачем умов Договору, зупинити надання Інформаційних послуг або відмовитись від Договору з Користувачем.

Інші права Виконавця, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Виконавець зобов’язаний:

 Виконати всі обов’язки Виконавця, прямо передбачені даним Договором і законодавством України.

 Нести відповідальність, передбачену даним Договором і законодавством України.

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором відповідного до чинного законодавства України та цього Договору.  

 Не вважається порушенням Виконавцем умов Договору і не покладається на Виконавця відповідальність у разі виникнення труднощів у Користувача або завдання шкоди здоров’ю чи майну Користувача внаслідок:

неповідомлення Користувачем повної і достовірної інформації в межах користування Сервісом;

порушення Користувачем умов цього Договору;

продаж товарів або надання послуг/виконання робіт Клієнтом Виконавця неналежної якості та/або з порушенням строків та/або відмова від передачі товару (або неможливість видачі товару з технічних причин) або ненадання послуг/невиконання робіт Клієнтом Виконавця взагалі;

будь-які недобросовісні чи зловмисні дії Клієнта Виконавця або третіх осіб;

збої у роботі Сервісу:

внаслідок відсутності у сторони Договору доступу до мережі Інтернет,

під час проведення робіт з технічного обслуговування Сервісу,

внаслідок хакерської атаки,

внаслідок некоректної роботи програмного забезпечення Користувача або Клієнтів Виконавця,

внаслідок недобросовісних чи зловмисних дій Користувача чи третіх осіб,

внаслідок поширення шкідливого програмного забезпечення через канали Сервісу, якщо Виконавцем вжито достатніх розумних заходів для захисту від шкідливих комп’ютерних програм.

Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони були спричинені обставинами непереборної сили, тобто обставинами, виникнення, протікання і припинення яких лежить поза волею та контролем Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, відсутність доступу до мережі Інтернет, прийняття органами державної влади рішень, що перешкоджають виконанню Договору, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність персоналу, залученого до виконання умов цього Договору, тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з наданням належних підтверджуючих документів.

Інші умови

Користувач на власний ризик і за власним бажанням та ініціативою користується Інформаційними послугами.

Інформаційні послуги надаються «як є» без будь-яких гарантій, в тому числі:

Виконавець не відповідає перед Користувачем за повноту та достовірність інформації про Клієнтів Виконавця та самі товари і роботи/послуги, що були отримані Користувачем в межах або за допомогою результатів надання Інформаційних послуг;

Виконавець не відповідає перед Користувачем за якість проданих товарів і процес і результат роботи Клієнтів Виконавця, що замовляються через Сервіс;

Користувач зобов’язаний звертатися із претензіями і пред’являти будь-які вимоги щодо якості ненадання товару або проданих товарів, або наслідків виконання відповідних робіт, надання послуг, сплачених через Сервіс в межах надання Інформаційних послуг, безпосередньо до їх постачальників – Клієнтів Виконавця;

Виконавець може на власний розсуд у будь-який час вносити зміни до обсягу і способу надання Інформаційних послуг, а також щодо будь-яких інших умов їх надання. При цьому нові умови Договору  оприлюднюються Виконавцем і набирають чинності через три календарні дні з моменту оприлюднення. У зв’язку зі зміною умов Договору Користувач має право розірвати Договір шляхом направлення Виконавцю відповідного повідомлення і припинення користування Сервісом.

Виконавець ні за яких умов не несе відповідальності за завдані Користувачу збитки, шкоду його життю і здоров’ю, моральну шкоду, упущену вигоду тощо внаслідок надання Інформаційних послуг.

В усьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

 Всі повідомлення, передбачені даним Договором, здійснюються у письмовій формі поштою рекомендованими або іншими листами, електронною поштою, через функціонал Сервісу або передаються представникам Сторін під розписку. Для цілей даного Договору повідомлення вважається зробленим належним чином, якщо є можливість встановити дату його відправлення, відправника, одержувача, їх адреси та вміст повідомлення.

 У випадку виникнення спорів або розбіжностей за Договором Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Користувач своїм зверненням до Виконавця підтверджує, що Користувачу зрозумілі умови цього Договору, він усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними; розуміє  природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором; при укладанні договору відсутній будь-який обман  чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані Сторонами; договір укладається Користувачем у відповідності зі справжньою волею , без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; договір укладається на вигідних для Користувача умовах і в його інтересах,не  є результатом впливу тяжких для Користувача обставин.

Користувач розуміє і підтверджує, що порушення ним умов цього Договору, в тому числі – надання через Сервіс неповної чи недостовірної інформації, необхідної для отримання робіт/послуг, може призвести до втрати можливості отримати необхідні Користувачеві роботи/послуги, відмови Клієнта Виконавця від їх надання, отримання Користувачем робіт або послуг, які він не замовляв. При цьому Інформаційні послуги за даним Договором вважаються наданими і прийнятими у повному обсязі та належної якості.

Кожному праву Сторони кореспондує відповідний обов’язок іншої Сторони за Договором.

Строк дії Договору, його зміна та припинення

Договір набирає чинності з моменту його укладення (першого у будь-якій формі звернення Користувача до Виконавця) і діє протягом невизначеного строку.

Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на власному веб-сайті та/або через Сервіс. Усі зміни до цього Договору набирають чинності через три календарні дні з моменту їх оприлюднення.

Припинення Виконавцем роботи Сервісу тягне припинення цього Договору одночасно з роботою Сервісу.

Виконавець має право на власний розсуд за власною ініціативою розірвати Договір з Користувачем і закрити для Користувача доступ до Сервісу у разі порушення Користувачем Договору та/або будь-яких недобросовісних чи зловмисних дій Користувача.

Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановлений Договором та законодавством України.

У разі відмови однієї зі Сторін від Договору, зобов’язання, строк виконання яких настав під час дії Договору, зберігають силу до їх повного виконання, крім випадків припинення таких зобов’язань за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі.